A A wersja kontrastowa wersja normalna

prof. Małgorzata Grzegorzewska

Dzień I - 23.09 sobota, ok. godz. 20.30
O NATURZE LUDZKIEJ
Spotkanie z prof. Małgorzatą Grzegorzewską
Scena A. Bazakbala - Kawiarnia Witkacy

prof. Małgorzata Grzegorzewska – anglistka, szekspirolog, profesor w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu Renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jej praca doktorska poświęcona była związkom literatury renesansowej z kartografią tego okresu, opisywała w niej powstanie współczesnej „kultury mapy”, która określa nasze sposoby porządkowania i przekazywania wiedzy przez „wyznaczanie granic”, „określanie pól” i precyzyjne wyznaczanie systemu odniesień. W rozprawie habilitacyjnej The Medicine of Cherries. Renaissance Theories of Poetry (2003) opisywała spory wokół roli poezji w państwie protestanckim. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz niedawno wydanej Światłocienie. Osiem odsłon Słowa w literaturze brytyjskiej od Hopkinsa do Hughesa (2017) oraz licznych artykułów poświęconych związkom literatury z filozofią i teologią w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Z prof. Grzegorzewską będziemy rozmawiać o ludzkiej naturze i o tym, czy lektura Szekspira pomaga nam człowieka poznać i zrozumieć.

Zapisz się do naszego Newslettera Bądź na bieżąco

Zapisując się do Newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Teatr im. St. I. Witkiewicza z siedzibą w Zakopanem (34-500), ul. Chramcówki 15 (dalej: Teatr) w celu otrzymywania newslettera z informacjami o działalności Teatru. Zobacz więcej...