Site content

  • Home
  • Dr Darja Dominkuš
A A contrasting version normal version

Dr Darja Dominkuš

Dr Darja Dominkuš – Słowenia

Ukończyła studia dramaturgiczne w Akademii Teatralnej, Radiowej, Filmowej i Telewizyjnej oraz filologię angielską na Fakultecie Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie, gdzie uczęszczała także na lektorat języka polskiego na Wydziale Slawistyki. Od roku 1986 pracuje jako dramaturg w Słoweńskim Teatrze Narodowym Drama w Lublanie, gdzie współpracowała przy inscenizacji ponad 70 przedstawień. Jest autorką licznych studiów i artykułów poświęconych twórczości szerokiego spektrum dramatopisarzy światowych, między innymi: Sofoklesa, Eurypidesa, Szekspira, Middletona, Moličra, Dostojewskiego, Ibsena, Feydeau, Czechowa, Strindberga, Synge'a, Brechta, Krležy, Osborne'a, Pintera, Bernharda, Mameta, McPhersona, Burke'a, Yasminy Rezy, Sigariewa, Stefanovskiego oraz twórców słoweńskich: Ivana Cankara, Gregora Strnišy, Dušana Jovanoviča, Dane Zajca, Matjaža Zupančiča i innych. Jej zainteresowanie polskimi autorami znalazło wyraz w artykułach i esejach o Emilu Korytce, St. I. Witkiewiczu: „O historii, polityce i rewolucji”; „Czarna utopia w Czystej Formie”; „Ta pustka naszych dni! Czym ją wypełnić?”, „Witkiewicz”, „Theatrum mundi w warsztacie szewskim”, „(Nie)zidentyfikowane szczątki człowieczeństwa”; Sławomirze Mrożku:; Januszu Głowackim; Dorocie Masłowskiej.

Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się tłumaczeniem, przede wszystkim z języka polskiego i angielskiego (sztuki Woody Allena, Johna Osborna, Harolda Pintera i Davida Mameta). Ważniejsze przekłady dramatów z języka polskiego:
Sławomir Mrożek, „Pieszo”,1984, „Karol” 1984, „Kontrakt”,1988
Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Szewcy”, (wystawiony w Primorskim Teatrze Dramatycznym w Novej Goricy, 1984, opublikowany w 1999)
Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Oni”, (wystawiony w Miejskim Teatrze Lublańskim, 1986), „Szalona lokomotywa” (wystawiony w SNG Drama Ljubljana, 2012; opublikowany w 2013
Andrzej Mularczyk, „Solo na trąbkę”, (1996), „Balkon przy głównej ulicy”, (1996)
Janusz Głowacki, „Czwarta siostra”, (wystawiony w 2002)
Henryk Bardijewski, „Złoty potok”, (2002)
Wojciech Letki, „Trzy siostry i krawiec”, (2003)
Marcin Pałasz, „Miss Bakteria”, (2008)
Dorota Masłowska, „Między nami dobrze jest”, (wystawiony w SNG Drama Ljubljana, 2012; opublikowany w 2012/013)
Ingmar Villqist, „Noc Helvera” (wystawiony w Prešernovo Gledališče Kranj, 2016)
Tadeusz Słobodzianek, „Nasza klasa” (wystawiony w Prešernovo Gledališče Kranj, 2018)

Wśród licznych polskich esejów (przede wszystkim Jana Kotta) i artykułów przetłumaczyła także fragmenty rozprawy S. I. Witkiewicza „O Czystej Formie” i tekst Regulaminu Firmy Portretowej „Parę dość stosunkowo luźnych uwag o portrecie w ogóle i moich portretach w szczególności”, 2012/13).

Banner: Visit our theatre virtually!

Zeskanuj kod QR, aby przejść do serwisu.