Site content

  • Home
  • Dr Elżbieta Grzyb
A A contrasting version normal version

Dr Elżbieta Grzyb

Dr Elżbieta Grzyb – Polska

absolwentka filologii polskiej i angielskiej, starszy wykładowca w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła doktorat „Miejsce dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza w polisystemie literatury amerykańskiej w świetle wybranych koncepcji z kręgu Translation Studies”. Prowadzi badania nad przekładami dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza na język angielski. Uczestniczy w wydarzeniach promujących wiedzę humanistyczną – jak Europejski Dzień Języków czy Festiwal Nauki – oraz konferencjach naukowych poświęconych obecności literatury i kultury polskiej za granicą oraz dialogowi kultur.

Członkini redakcji pisma „Witkacy!”. Autorka cyklu artykułów „Uczynić widzialnym”, poświęconych twórcom przekładów literatury polskiej na języki obce. Interesuje ją zagadnienie mediacji w przekładzie i kształceniu językowym, prowadzi warsztaty dla nauczycieli i zajęcia uniwersyteckie przygotowujące do rozwijania i wykorzystania tej umiejętności w uczeniu się, życiu zawodowym.

Banner: Visit our theatre virtually!

Zeskanuj kod QR, aby przejść do serwisu.