Site content

  • Home
  • Irena Aleksaité
A A contrasting version normal version

Irena Aleksaité

Irena Aleksaité – Litwa

tłumaczka na język litewski z polskiego i rosyjskiego. Ukończyła w 1983 roku Moskiewski Instytut Literatury im. Gorkiego. Następnie pracowała jako redaktor w Komitecie Prasowym i wydawnictwach. Od 2007 zajmuje się tłumaczeniami czego są przekłady na litewski ponad 60 książek, 30 tekstów filmowych, sztuk teatralnych, artykułów i esejów. W 2013 roku była koordynatorką projektu Rok Literatury Polskiej na Litwie. Szczególną pozycję w jej dorobku stanowią tłumaczenia utworów Witolda Gombrowicza („Pornografia”, trzy tomy „Dziennika”, „Ferdydurke”, „Kosmos” i „Transatlantyk”). W tomie „Witkacy. Umysł drapieżny” wydanym w 2019 r. była autorką przekładu dramatu „Szewcy”. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody Tłumacza Roku na Litwie za przekład książki Witolda Gombrowicza „Wspomnienia polskie” przyznanej przez Litewskie Centrum PEN wraz z Ministerstwem Kultury Republiki tłumaczka na język litewski z polskiego i rosyjskiego. Ukończyła w 1983 roku Moskiewski Instytut Literatury im. Gorkiego. Następnie pracowała jako redaktor w Komitecie Prasowym i wydawnictwach. Od 2007 zajmuje się tłumaczeniami czego są przekłady na litewski ponad 60 książek, 30 tekstów filmowych, sztuk teatralnych, artykułów i esejów. W 2013 roku była koordynatorką projektu Rok Literatury Polskiej na Litwie. Szczególną pozycję w jej dorobku stanowią tłumaczenia utworów Witolda Gombrowicza („Pornografia”, trzy tomy „Dziennika”, „Ferdydurke”, „Kosmos” i „Transatlantyk”). W tomie „Witkacy. Umysł drapieżny” wydanym w 2019 r. była autorką przekładu dramatu „Szewcy”. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody Tłumacza Roku na Litwie za przekład książki Witolda Gombrowicza „Wspomnienia polskie” przyznanej przez Litewskie Centrum PEN wraz z Ministerstwem Kultury Republiki Litewskiej. W 2019 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP w uznaniu jej zasług w rozwijaniu współpracy kulturalnej polsko-litewskiej i popularyzowanie literatury polskiej.

Banner: Visit our theatre virtually!

Zeskanuj kod QR, aby przejść do serwisu.