Site content

  • Home
  • Prof. Dalibor Blažina
A A contrasting version normal version

Prof. Dalibor Blažina

Prof. Dalibor Blažina – Chorwacja

wykładowca literatury polskiej na Fakultecie Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu. Autor licznych tekstów naukowych, popularnych i leksykograficznych poświęconych literaturze polskiej, m. in. tomów „Katastrofizm a struktura dramatu. O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu” (1993), „W aurze Dziadów. Eseje i rozprawy o literaturze polskiej i jej chorwackiej recepcji” (2005) i „Paradoks o krytyku. Jan Kott w sferze tekstowej kultury” (2011). Od r. 1998 redaktor naczelny czasopisma naukowo-literackiego „Književna smotra". Jeden z numerów tego pisma został poświęcony Witkacemu (nr 176/2015). Na język chorwacki tłumaczył teksty Witkacego, B. Schulza, C. Miłosza, J. Kotta, A. Szczypiorskiego, P. Szewca, P. Pazińskiego oraz innych pisarzy polskich. Wydał wybór dramatów Witkacego („Iz djela”, 1985, zawierający tłumaczenia „W małym dworku”, „Wariata i zakonnicy”, „Szalonej lokomotywy”, „Kurki wodnej”, „Szewców” oraz „Wstępu do Czystej formy w teatrze” ), w pismach opublikował „Juvenilia” i „Matkę”, a w druku znajduje się tłumaczenie „Nienasycenia”. W książce poświęconej Witkacemu zajmował się katastrofizmem i odczytywaniem dramatów Witkacego na podstawie modelu aktancjalnego Anne Ubersfeld. Pisał m. in. o pobycie St. Witkiewicza w Lovranie, o recepcji Witkacego w Chorwacji, o problemach tłumaczenia „Szewców” na język chorwacki. W 2003 r. dostał Nagrodę St. I Witkiewicza polskiego Ośrodka ITI-UNESCO za promowanie polskiej kultury teatralnej w świecie.

Banner: Visit our theatre virtually!

Zeskanuj kod QR, aby przejść do serwisu.