GŁUPIA MĄKA WARIATÓW - spektakl gościnny

GŁUPIA MĄKA WARIATÓW - gościnny spektakl TEATRU MUMERUS z Krakowa
według tekstów i grafik Brunona Schulza
poniedziałek, 14 grudnia godz. 19:oo
Scena AB Kawiarnia Witkacy

"Głupia mąka wariatów" to spektakl inspirowany opowiadaniami i grafiką Brunona Schulza. Nieco ekscentryczny tytuł jest cytatem z jednego z opowiadań Schulza. Spektakl nie jest bezpośrednią adaptacją opowiadań, chodzi tu raczej o pewną inspirację jego twórczością.

W spektaklu użyto bardzo niewielkiej ilości słów bezpośrednio wypowiadanych ze sceny starając się przekazać treść opowiadań Schulza przy pomocy środków teatralnych, to znaczy sytuacji i obrazów inspirowanych grafikami Schulza, głównie z teki "Xięga bałwochwalcza".
Teatr Mumerus stworzył afabularną strukturę spektaklu, nawiązującą do fantasmagorycznej podróży po mieście, opisanej w opowiadaniu "Sklepy cynamonowe", zaczynającej się od wizyty w teatrze, aż po zagubienie się w labiryncie miasta. W wykreowaniu onirycznych przestrzeni teatralnych znalazły swe miejsce inspiracje z następujących opowiadań Schulza: "Ulica Krokodyli" (symbol nowoczesności pokazany jako niedokończona ulica, gdzie wszystko jest chwilowe i skazane na tandetną ulotność), "Księga" (motyw ożywających ogłoszeń prasowych),"Sanatorium pod Klepsydrą" (motyw miasta umarłych) "Genialna epoka" (motyw czasu drugiej kategorii istniejącego poza zdarzeniami) i innych. Rzeczywistość sceniczna tego spektaklu jest zdeformowana i płynna, ulegając ciągłej metamorfozie. Aktorzy wcielają się w różne role, przechodząc płynnie od jednej postaci do drugiej, a rekwizyty zmieniają swoją funkcję i przeznaczenie. W ten sposób krakowski teatr chce przekazać jedno z podstawowych założeń twórczości Schulza:
wizję świata jako tworu materii i ludzkiej wyobraźni.

www.mumerus.net
 • scenariusz i reżyseriaWiesław Hołdys
 • rekwizyty i kostiumyKatarzyna Fijał
 • muzykaMichał Braszak
 • współpracaAgnieszka Dziedzic
  Maria Śmiłek
  Glen Cullen
 • projekt plakatuTanya Tsupka
 • występują:
 • Beata Kolak
  Anna Lenczewska
  Jan Mancewicz
  Robert Żurek

Premierapaździernik 2014

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

PARTNER
Stowarzyszenie Teatrów Nienstytucjonalnych SteN

SPONSOR
Restauracja Chimera

Spektakl bierze udział w Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” realizowanym dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.