„Rewitalizacja w Zakopanem – Przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza”

image-conf

Projekt został dofinansowany w ramach działania 11.2: „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”, Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Koszt całego zadania 30.589.289,30 zł

Kwota dotacji Unii Europejskiej 18.277.254,22 zł
Kwota dotacji UMWM 7.436.406,18 zł
Budżet Państwa 436.885,25 zł
Środki własne 791.582,00 zł

Celem projektu było przeprowadzenie kompleksowej i pierwszej w ponad dwudziestoletniej historii Teatru rozbudowy, remontu i gruntownej przebudowy jego siedziby.

Wśród wykonanych prac i inwestycji są:

  • rozbudowa, remont i przebudowa Małej Sceny, wraz z pomieszczeniami specjalnymi (w tym zapleczem technicznym);
  • remont i przebudowa Dużej Sceny, wraz z instalacjami i przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • inwestycje w nowoczesne systemy ICT i wizualne zapewniające odpowiednią jakość odbioru usług kulturalnych w siedzibie Teatru;
  • rozbudowa, remont i przebudowa foyer oraz zaplecza administracyjnego,

Projekt modernizacji Teatru Witkacego powstał w 2006 r. Realizowany był etapowo.
Początkowo w 2008 r. udało się wykonać remont Małej Sceny im. Atanazego Bazakbala, w 2009 r. rozpoczął się pierwszy etap remontu Dużej Sceny im. Witkacego. W listopadzie 2009 r. złożony został także wniosek o dofinansowanie projektu, a umowę podpisano w sierpniu 2010 r. W 2011 i na początku 2012 r. prowadzony był drugi etap remontu Dużej Sceny, a od września 2012 do stycznia 2013 prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu.

W efekcie zrealizowanych prac powierzchnia obiektów Teatru zwiększyła się o 2.405 m2. Zagospodarowany został m.in. strych, gdzie powstała sala prób, studio nagrań, pracownia plastyczna, kotłownia, wentylatornia i pokoje gościnne. Wybudowany został także budynek magazynowo-garażowy oraz podziemny zbiornik wody do celów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto obiekt wyposażony został w systemy zapewniające wysoki komfort i bezpieczeństwo pracy zespołu artystycznego, technicznego i administracyjnego Teatru, a publiczności możliwość pełnego odbioru spektaklów i innych artystycznych wydarzeń, dzięki zaawansowanym środkom techniki scenicznej (m.in. oświetlenie i nagłośnienie, podesty, sztankiety) . Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom Duża Scena może pomieścić 250 – 300 osób oraz może być konfigurowana na różne sposoby, pełniąc funkcję sali teatralnej, balowej, koncertowej lub wystawowej. Teatr zakupił także sprzęt do realizacji spektakli plenerowych. Co najważniejsze, projekt przeobraził i unowocześnił Teatr, jednak z zachowaniem specyficznej dla tego miejsca atmosfery i klimatu, nawiązujących jeszcze do Zakładu Wodoleczniczego A. Chramca.

- Dwa i pół roku budynek teatru był wyłączony z użytkowania, ale w tym czasie nie została przerwana działalność artystyczna Teatru. Spektakle odbywały się m.in. w Zakopiańskim Centrum Edukacji oraz w Dworcu Tatrzańskim. Teatr także dużo podróżował – wyjaśniał podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt przebudowy Teatru jego dyrektor Andrzej Dziuk. - Wykonane prace budowlane to wysoki standard europejski, wszystko tu jest nowe i na miarę XXI wieku. Jest to efekt zaangażowania wielu osób oraz ich świadomości, że robimy coś ważnego dla kultury regionu i całej Polski. To właśnie tradycja tego miejsca na to zasługuje, aby to co się tutaj robi, było piękne i dobre. Teraz czuję dumę, radość i wdzięczność . Te zmiany spowodowały także naszą zwiększoną aktywność. Gramy więcej spektakli, zmieniamy nasz wizerunek i promocję, z którą wychodzimy poza Zakopane.

Anna Karpiel-Semberecka
Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Nowe Przestrzenie Kultury  

- animacja przygotowana przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM.

 

loga