Treść główna

A A wersja kontrastowa wersja normalna

Informacja z otwarcia ofert - Znak sprawy: 3/PN/2017

Znak sprawy: 3/PN/2017

Zakopane 03.01.2018r.

WSZYSCY

Dotyczy:  informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.”

 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), uprzejmie informuję:

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
430 500,00 zł

2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.01.2018r. do godziny 15:00 zostały złożone 4 oferty przez Wykonawców

1. SOUND&SPACE Sp. z o.o.
ul. Władysława Biegańskiego 61A
60-682 Poznań

 • Cena netto za przedmiot zamówienia: 359 000,00 zł
 • Podatek VAT 23% tj. 82 570, 00 zł
 • Cena brutto za przedmiot zamówienia: 441 570,00 zł
 • Termin wykonania zamówienia:
  • 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w pkt. III 1 siwz i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
  • 2. Termin zakończenia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 10 tygodni od dnia złożenia dokumentacji i wniosku do Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 • Gwarancja: 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).
 • Termin płatności faktury: 21 dni

2. WASKO PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Bursztynowa 5
31-213 Kraków

 • Cena netto za przedmiot zamówienia: 289 000,00 zł
 • Podatek VAT 23% tj. 66 470,00 zł
 • Cena brutto za przedmiot zamówienia: 355 470,00 zł
 • Termin wykonania zamówienia:
  • 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w pkt. III 1 siwz i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
  • 2. Termin zakończenia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 10 tygodni od dnia złożenia dokumentacji i wniosku do Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 • Gwarancja: 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).
 • Termin płatności faktury: 21 dni

3. Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11
ul. Grochowska 6b
31-521 Kraków

 • Cena netto za przedmiot zamówienia: 156 000,00 zł
 • Podatek VAT 23% tj. 35 880, 00 zł
 • Cena brutto za przedmiot zamówienia: 191 880,00 zł
 • Termin wykonania zamówienia:
  • 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w pkt. III 1 siwz i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
  • 2. Termin zakończenia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 10 tygodni od dnia złożenia dokumentacji i wniosku do Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 • Gwarancja: 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).
 • Termin płatności faktury: 21 dni

4. Konsorcjum:
Lider konsorcjum: Słowik Group Sp. z o.o. Sp.k
ul. Witkiewicza 18G/
34-500 Zakopane

Uczestnik konsorcjum:
Biuro Projektowe Architektoniczno-Budowlane Archom inż. Arch. Marcin Chowaniec
ul. Tatrzańska 36d
34-520 Poronin

 • Cena netto za przedmiot zamówienia: 280 000,00 zł
 • Podatek VAT 23% tj. 64 400, 00 zł
 • Cena brutto za przedmiot zamówienia: 344 400,00 zł
 • Termin wykonania zamówienia:
  • 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w pkt. III 1 siwz i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
  • 2. Termin zakończenia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 10 tygodni od dnia złożenia dokumentacji i wniosku do Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 • Gwarancja: 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).
 • Termin płatności faktury: 21 dni

 

Dyrektor Andrzej Dziuk

Wirtualny spacer po Teatrze. Zapraszamy do zwiedzania!

Zapisz się do naszego Newslettera Bądź na bieżąco

Zapisując się do Newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Teatr im. St. I. Witkiewicza z siedzibą w Zakopanem (34-500), ul. Chramcówki 15 (dalej: Teatr) w celu otrzymywania newslettera z informacjami o działalności Teatru. Zobacz więcej...