Treść główna

A A wersja kontrastowa wersja normalna

Zamówienia publiczne - informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: 1/PN/2017

Zakopane 08.05.2017r.

WSZYSCY

Dotyczy:  informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawę i montaż nagłośnienia w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz.U. z 2016 r. poz.1020, poz. 1250 i poz. 1265 ), uprzejmie informuję:

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
183 880,00zł

2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.05.2017r. do godziny 12:00 została złożona 1 oferta przez Wykonawcę: 

Music Info Sp. z o.o.
ul. Zamknięta 10
30-554 Kraków

  • Cena netto za przedmiot zamówienia: 149 408,00 zł
  • Podatek VAT 23% - tj. 34 363,84 zł
  • Cena brutto za przedmiot zamówienia: 183 771,84 zł
  • Termin wykonania zamówienia: do 27 lipca 2017r.
  • Gwarancja: 60 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).
  • Termin płatności faktury: 21 dni

 

Dyrektor Andrzej Dziuk

Wirtualny spacer po Teatrze. Zapraszamy do zwiedzania!

Zapisz się do naszego Newslettera Bądź na bieżąco

Zapisując się do Newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Teatr im. St. I. Witkiewicza z siedzibą w Zakopanem (34-500), ul. Chramcówki 15 (dalej: Teatr) w celu otrzymywania newslettera z informacjami o działalności Teatru. Zobacz więcej...