Treść główna

A A wersja kontrastowa wersja normalna

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zakopane 2017-04-24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
znak postępowania: 1/PN/2017

 

Dotyczy:   Postępowania pn.: „Dostawa i montaż nagłośnienia w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem”.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), zwanej dalej ustawą PZP

 

Załączniki do pobrania w wersji pdf:

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 71822 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.

Załączniki do siwz (wersja doc)

Zapisz się do naszego Newslettera Bądź na bieżąco

Zapisując się do Newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Teatr im. St. I. Witkiewicza z siedzibą w Zakopanem (34-500), ul. Chramcówki 15 (dalej: Teatr) w celu otrzymywania newslettera z informacjami o działalności Teatru. Zobacz więcej...
Zeskanuj kod QR, aby przejść do serwisu.