A A wersja kontrastowa wersja normalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Znak sprawy: 3/PN/2017

Znak sprawy: 3/PN/2017

Zakopane 22.01.2018r.

WSZYSCY

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapisz się do naszego Newslettera Bądź na bieżąco