Zamówienia publiczne - inf o zakończeniu

Zakopane 2016-12-27

WSZYSCY

 

Dotyczy:   informacji o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w Zakopanem", prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265).

 

Zgodnie z art. 138 o ust.4 ustawy z dn. 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265)uprzejmie informuję, że umowa na świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisław Ignacego Witkiewicza w Zakopanem została podpisana w dniu 22.12.2016 r. z wykonawcą:

 

Konsorcjum Firm:

SIMPLY SERVICE Sp. z o.o.
Al. Solidarności 117
00-140 Warszawa

AGENCJA OCHRONY "JUWENTUS" Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Poloneza 91
02-826 Warszawa

 

 

Fundacja Witkacy powstała, aby wspierać Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Jej główne działania to: