Treść główna

A A wersja kontrastowa wersja normalna

Scena Atelier przy Teatrze St. I. Witkiewicza w Zakopanem

Przedmiotem projektu pod nazwą "Scena "Atelier" przy Teatrze St. I. Witkiewicza w Zakopanem" jest przebudowa, modernizacja, aranżacja i wyposażenie części budynku o powierzchni zewnętrznej 1051,09 m2, która obecnie jest nieużytkowana i zdewastowana. Wyremontowane pomieszczenia umożliwią prowadzenie w nich działalności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży.

W efekcie powstanie Scena Atelier, która umożliwi przeprowadzenie oferty kulturalnej polegającej na warsztatach dla dzieci i młodzieży.

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego. Poprawa stanu infrastruktury, oraz zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej.

Wartość projektu: 14 521 321,66 zł

Dofinansowanie z UE: 10 473 591,81 zł

logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny
logo: Rzeczpospolita Polska
logo: Małopolska
logo: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wirtualny spacer po Teatrze. Zapraszamy do zwiedzania!

Zapisz się do naszego Newslettera Bądź na bieżąco

Zapisując się do Newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Teatr im. St. I. Witkiewicza z siedzibą w Zakopanem (34-500), ul. Chramcówki 15 (dalej: Teatr) w celu otrzymywania newslettera z informacjami o działalności Teatru. Zobacz więcej...
Zeskanuj kod QR, aby przejść do serwisu.